window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JMF61YV4VX');

KANNATTAVUUS

Aurinkosähköjärjestelmän / aurinkopaneelien takaisinmaksuaika on keskimäärin 6–12 vuotta, suuremmissa kohteissa päästään jopa alle 6 vuoden takaisinmaksuaikaan investointituen myötä. Aurinkosähköinvestointi voi saavuttaa rahoille 6–10 %:n sijoitetun pääoman tuoton kotitalouksissa, maatilakiinteistöissä keskimäärin 12–20 % vuodessa. 

Jokaisen kohteen aurinkosähköjärjestelmä valitaan ja mitoitetaan tarkasti. Ennen aurinkopaneelien asennusta toteutamme kohteeseen ilmaisen kartoituskäynnin, jolloin selvitämme kattosi soveltuvuuden, suunnittelemme asennuksen toteutuksen ja sovimme asennusajankohdan. Lisäksi simulaation avulla voimme antaa kuukausi- ja vuosikohtaisen tuottoarvion. 

Nykyään monet sähköntoimittajat maksavat aurinkopaneelijärjestelmän tuottamasta ylijäämäsähköstä varsin hyvin. Jokaisesta verkkoon syötetystä kWh:sta sinulle maksetaan Suomen markkinoiden mukaista spot-hintaa, josta vähennetään vain sähköntoimittajan määrittelemä välityspalkkio. Avaimet käteen -palveluumme kuuluu asiakkaan avustaminen ylijäämäsähkön myyntisopimuksen kilpailuttamisessa. Ylijäämäsähkön ostajia voitte alustavasti etsiä esimerkiksi Energiaviraston ylläpitämästä Sähkönhinta.fi -palvelusta.

Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuus ja takaisinmaksuaika muodostuu seuraavista asioista:

MITOITUS


Oikea mitoitus on tärkein tekijä kannattavaan aurinkosähköjärjestelmään. Suomen olosuhteisiin on taloudellisesti kannattavinta asentaa aurinkosähköjärjestelmä siten, että suurin osa tuotetusta energiasta tulee käytettyä omassa taloudessa. Yleisenä laskusääntönä on ollut, että aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan kattamaan noin 25–30 % kiinteistön sähkönkulutuksesta vuositasolla. Tämä tarkoittaa, että 15 000 kWh vuosikulutuksella noin 5 piikkikilowatin aurinkopaneelijärjestelmä on optimaalinen valinta.

Tarkimpaan taloudellisesti kannattavimpaan mitoitukseen päästään, kun tarkastellaan sähkönkulutusta tuntitasolla koko vuoden - etenkin kesäkuukausien - ajan. Näin saadaan selville kiinteistön sähkönkulutuksen pohjakuorma, johon mitoittamalla omaan käyttöön tuotettavan sähkön ja verkkoon myytävän sähkön suhde eli omakäyttöaste saadaan optimoitua. Etenkin suuremmissa järjestelmissä sähkönkulutuksen ja -tuoton tarkastelu on tärkeää tehdä tuntitasolla, kun tavoitteena on käyttää kaikki tuotanto itse.

Pienemmissä omakotitaloluokan järjestelmissä mm. hankintahinta (€/W) pienenee, kun järjestelmäkoko kasvaa, jolloin kyseisen kokoluokan järjestelmien taloudellisesti kannattavin mitoitus ei ole niin yksiselitteinen.  

Lisäksi pienempien järjestelmien kanssa sähkön käytön ajoituksella ja ohjauksella sekä uusien sähkönkulutukseen vaikuttavien laitteistojen hankinnalla/päivittämisellä saadaan sähkönkulutusprofiilia muutettua verrannollisesti huomattavan paljon. 

Etelä-Suomessa 5 kWp tehoisella järjestelmällä voidaan tuottaa sähköä parhaimmillaan jopa 5000 kWh vuodessa. Aurinkosähköjärjestelmän tuoton arviointiin on helppo laskusääntö, aurinkopaneelien vuosituotto on Suomessa keskimäärin n. 800–1000 x aurinkopaneelien kokonaisteho. Etelä-Suomessa tuotto on keskimäärin korkeampi kuin Pohjois-Suomessa.

Mitä optimaalisempi aurinkopaneelijärjestelmän sijoittelu ja mitä optimaalisemmat olosuhteet vuoden ajan, sen parempaan tuottoon päästään. Etelä-Suomen auringonsäteilyn määrä on lähes saman verran kuin Pohjois-Saksassa ja aurinkopaneelien tuottoa parantaa Suomen viileä ilmasto. Suomessa aurinkosähkön tuotanto painottuu maaliskuusta syyskuulle ja parhaat tuottokuukaudet ovat yleensä touko-kesäkuussa. Mikäli paneeleita ei pidetä lumesta puhtaina, pienenee vuosituotanto noin 6 %, mutta tässä otettava huomioon talven lumisuusaste. 

Aurinkopaneelijärjestelmän sijoituspaikan sähköntuotantoa vuosi- ja kuukausitasolla voit arvioida PVGIS-laskurilla täällä. Tuottoarvio perustuu Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen satelliittimittauksin saatuihin auringonsäteily- ja lämpötilatietoihin. Katso tästä ohjeet PVGIS-laskurin käyttöön.

Nykyiset hurjasti nousseet sähkönhinnat ja ylijäämäsähköstä maksettava kohtuullinen korvaus ovat luoneet niin otolliset olosuhteet, että aurinkopaneelijärjestelmän lievä ylimitoitus on tehty lyhyellä aikavälillä kannattavaksi. Uudisrakennuksissa ylimitoittaminen saattaa tulla kyseeseen silloin, kun halutaan pienentää rakennuksen E-lukua. Mutta rajansa kaikella, toiveikas tämän hetken oletus on, että sähkönhinnat lähtisivät laskuun vuoteen 2024 mennessä. Se ei kuitenkaan muuta sitä, että sähkönhinnan trendiviiva tulee olemaan myös jatkossa nouseva pitkällä ajanjaksolla mitattuna ja kyseessähän on n. 30 vuoden elinkaaren omaava investointi. On otettava huomioon, että aurinkosähköjärjestelmän kokoa rajoittaa katon pinta-alan lisäksi kiinteistön oman sähköliittymän koko ja tarkemmin oikosulkuvirta.

Aurinkopaneelijärjestelmää on mahdollista laajentaa myös myöhemmin. Tämä voidaan ottaa huomioon asentamalla ylimitoitettu invertteri sähköistyksineen ja sijoittelemalla aurinkopaneelit laajennustoiveita silmällä pitäen. Mikäli suunnitteilla on liittää akusto aurinkopaneelijärjestelmään myöhemmin, tulee silloin asentaa hybrid-invertteri. Toistaiseksi ei vielä ole markkinoilla kapasiteetiltaan riittäviä akustoja tarjolla niin kohtuulliseen hintaan, että niiden hankkiminen parantaisi aurinkosähköjärjestelmän taloudellista kannattavuutta. Akkujärjestelmä toimii myös varavoimalähteenä sähkökatkoissa, jotka toisaalta ovat harvinaisia Suomessa. Järjestelmään on mahdollista liittää kuormanohjaus energianhallinta-automatiikalla, jolla voi nostaa päiväsaikaan aurinkoenergian omakäyttöastetta. 

Aurinkoenergia toimii Suomessa erinomaisesti muita energiantuotantomuotoja täydentävänä sähkön, lämmön tai jäähdytyksen energialähteenä. Esimerkiksi kesäisin jäähdyttävälle ilmalämpöpumpulle ja jääkaappipakastimelle sekä käyttövettä lämmittävälle lämminvesivaarajalle aurinkosähköjärjestelmä on erinomainen valinta. Sähkö- ja hybridiautojen lataus aurinkosähköjärjestelmällä on todella kustannustehokasta. Myös aurinkopaneelijärjestelmän ylituotanto on mahdollista ohjata suoraan sähköauton lataukseen erillisellä latausasemalla. Meiltä mahdollista tilata myös muita pienempiä sähkötöitä aurinkovoimalan asennuksen yhteydessä kohtuuhintaan. 

AURINKOPANEELIEN ASENNUS

Aurinkopaneelien sijoittelu ja asennuspaikan valinta on tärkeässä roolissa korkeamman kustannustehokkuuden saavuttamisessa. Aurinkopaneelien optimaaliseen energiantuotantoon vaikuttaa merkittävästi kolme seikkaa tässä tärkeysjärjestyksessä: sijainti, suuntaus ja asennuskulma.

Yleisesti katto on parhain asennuspaikka, mutta myös maa- ja seinäasennukset ovat potentiaalisia, joskin yleisesti ottaen sijoitetun pääoman kannalta hieman heikompia vaihtoehtoja. Katon kunto tulee tarkistaa ennen asennusta, jotta sinne voidaan aurinkopaneelit asentaa sekä katon huoltomaalaus tai pesu ja hajonneiden tiilien vaihto on tärkeää suorittaa ennen aurinkopaneelijärjestelmän asennusta. Me voimme vaihtaa hajonneet tiilet aurinkopaneeliasennuksen yhteydessä, mutta laajemmista kattohuoltotöistä voit pyytää tarjouksen esimerkiksi Turun Pintapalvelu Oy:stä.

Seinäasennuksissa aurinkoenergian tuotanto nimellistehoa kohti jää n. 650–700 kWh/kWp eli n. 75 % pienemmäksi, kuin keskimääräisessä kattoasennuksessa. Pystysuuntaan asennettaessa etuna on kuitenkin se, että paneelit hyödyntävät talvisin säteilyn paremmin auringon paistaessa matalalta. Siten tuotanto jakaantuu tasaisemmin koko vuodelle. Paneelit eivät myöskään peity lumesta tai lehdistä.

Auringon säteilyä varjostavat tekijät, kuten esimerkiksi ympäröivät rakenteet ja puusto, otetaan huomioon parhaan tuoton saavuttamiseksi. Tuoton optimoinnin lisäksi aurinkopaneelien sijoittelussa otetaan huomioon asennuspaikan valintaan vaikuttavat turvallisuustekijät, kuten turvaetäisyyksien täyttyminen katon reuna-alueilla. Erityisesti suurempien paneelikenttien sijoituksessa on huomioitava järjestelmän tuoton optimoinnin lisäksi kulkuväylät ja poistumis- ja pelastustiet sekä katon huoltotarpeet.

Kaikista optimaalisinta on asentaa aurinkopaneelit talon katolle osoittamaan suoraan etelään n. 40 asteen kulmassa ja mahdollisimman lähelle invertteriä pienemmän sähkön siirtohäviön saavuttamiseksi. Näin siis teoriassa, mutta valitettavasti tämä ei ole kaikille mahdollista. Mikäli katon lappeet osoittavat itään ja länteen on tämäkin hyvä vaihtoehto. Tässä tapauksessa ei saada niin suurta hetkellistä piikkitehoa, mutta sen sijaan saadaan tasaista aurinkosähköenergiaa aamusta iltaan asentamalla aurinkopaneelit molemmille lappeille omiin piireihin.

Jokaisen kiinteistön energiatarpeen vuorokausirytmi on yksilöllinen, mutta kotitalouksissa keskimääräisesti sähkönkulutus on suurinta aamu- ja ilta-aikaan, jolloin asennus itä- ja länsilappeelle on toimiva ratkaisu. Itä- ja länsilappeille asennetulla järjestelmällä saadaan n. 80–85 % siitä kokonaistuotannosta mitä etelälappeelle asennetulla järjestelmällä saadaan, mutta kun aurinkopaneelijärjestelmästä saatavan sähköenergian omakäyttöaste nousee, tasoittuu edellä mainittu hyötysuhde merkittävästi. Huomioitavaa on, että sähkönsiirtohinnoissa säästää vain, kun aurinkosähkö kuluu omassa käytössä. Asennuskulma ei ole erityisen kriittinen tuotannon kannalta, sillä +-15 asteen heitto optimikulmasta laskee tuotantokykyä vain n. 5 %.

INVERTTERIN ASENNUS

Invertterin asennuspaikassa tulee olla hyvä ilmanvaihto eikä laitetta saa sijoittaa liian kuumaan paikkaan, esimerkiksi suoraan auringonpaisteeseen. Laadukkaat korkean IP-luokituksen invertterit voi asentaa takuun puitteissa sekä sisälle, että ulos. Huomioitavaa on, että invertterin ja sähkökeskuksen väliin asennettava AC-turvakytkin tulee asentaa ulos niin, että sähköverkon haltijalla on siihen vapaa pääsy. Lisäksi lapsiperheissä on syytä ottaa huomioon invertterin ja turvakytkimen asennuskorkeus.

Optimaalisin invertterin asennuspaikka olisi tilava tasalämpöinen viileä tila, joka sijaitsee mahdollisimman lähellä aurinkopaneelien asennuspaikkaa. Näin päästään parhaaseen hyötysuhteeseen ja pitkään invertterin käyttöikään. Jokaisessa kohteessa invertterin asennuspaikka valitaan asiakkaiden toiveita kuunnellen!

Sähköverkkoon liittyminen

Aurinkosähköjärjestelmän invertteri liitetään joko kiinteistön pääkeskukseen tai vaihtoehtoisesti ryhmäkeskukseen riippuen mm. vapaiden sulakkeiden ja/tai sulakepaikkojen määrästä sekä kaapelointireitin teknisestä toimivuudesta ja esteettisyydestä. Mikäli sähkökeskuksessa ei ole vapaita sulakkeita eikä sulakepaikkoja, asennetaan ja kytketään sähkökeskuksen viereen erillinen ryhmäkeskus/moduulikotelo, johon asennetaan aurinkosähköjärjestelmän automaattisulakkeet ja tarvittaessa vikavirtasuojat.

Sähkönjakeluyhtiölle toimitettavaa yleistietolomaketta varten tarvitsemme asiakkaalta sähkönjakeluyhtiön laskusta tai internet-palvelusta saatavan käyttöpaikkatunnuksen. 

Avaimet käteen -palvelu

Aurinkosähköjärjestelmän asennustyössä noudatetaan hyviä asennustapoja sekä otetaan huomioon asiakkaan toiveet parhaimpamme mukaan. Palvelumme on 100 % kotimaista. Hoidamme järjestelmän suunnittelusta asennukseen kokonaispalveluna. Organisaatiomme kevyen kulurakenteen ansiosta pystymme edulliseen hinnoitteluun ja annamme asennukselle 10 vuoden takuuajan. Aurinkosähköasennuksissa noudatamme standardia SFS 6000-7-712:2022, joka päivittyi hiljattain. Standardin uudistuksista lisää täältä.

Avaimet käteen -palvelun sisältö:

Suurkohteissa hoidamme myös mm. varmennustarkastuksen sekä rakennusvalvonnan ja paloviranomaisten vaatiman turvallisuusselvityksen.

Huolto ja kunnossapito

Aurinkopaneelit ovat todella helppohuoltoiset. Sateet ja tuuli riittävät pääsääntöisesti puhdistamaan paneelien pinnat tarpeeksi hyvin. Kuitenkin erityisesti pahimman siitepölykauden jälkeen aurinkopaneelit voi olla tarpeen pestä vedellä kevyellä paineella tai harjata pehmeällä harjalla tuotannon optimoimiseksi. Puiden lehdet, risut ja muu vastaava kannattaa poistaa paneelien päältä. Aurinkopaneelien pesussa kannattaa käyttää haaleaa vettä, jotta kuuma/kylmä vesi ei aiheuta paneelin lasipinnan hajoamista lämpölaajenemisesta johtuen. Kovapintaisten pesuvälineiden ja kemikaalien käyttöä tulee välttää.

Talvella auringonsäteily on vähäistä ja lumi sulaa paneelien pinnalta ensimmäisenä pois auringon alkaessa paistamaan lämmittävästi ja tuottavasti.Halutessaan lumen voi tiputtaa talvella paneelien pinnalta esimerkiksi käyttäen pitkää teleskooppivartta ja pehmeää harjaa. Emme kuitenkaan suosittele menemään talvella katolle turvallisuussyistä. Työn voi tehdä itse, mutta turvallisuussyistä se olisi kannattavaa teettää ammattilaisella.

Aurinkosähköjärjestelmään kuuluvat johtimet, liittimet ja muut sään armoilla olevat sähköosat sekä läpivientien tila on hyvä tarkastaa säännöllisesti. Invertteri tunnistaa järjestelmän piiristä välittömästi vikatilanteet ja ilmoittaa niistä käyttäjän etäseurantasovellukseen, ota tällaisessa tilanteessa välittömästi yhteyttä meihin. 

Lisäksi tarjoamme avaimet käteen -asennuksen yhteydessä ylläpitosopimuksen: 

AurinkopaneeliPAKETIT

Kaikki aurinkopaneelijärjestelmän komponentit ovat markkinoiden parasta tasoa niin laadultaan, hyötysuhteeltaan kuin takuuajoiltaan. Haluamme olla hinnoittelultamme ekologiseen aurinkosähköinvestointiin kannustava, ja pyrimme antamaan asiakkaille hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden kustannustehokkaimpia aurinkopaneelijärjestelmiä avaimet käteen -periaatteella. Kaikki aurinkosähköjärjestelmät toimitetaan täytenä kokonaisuutena. Kilpailuttaessa aurinkoenergiatoimijoiden tarjouksia ja vertaillessa aurinkopaneelien kustannustehokkuutta, kannattaa keskittyä vertailemaan hankintahintaa (€) suhteessa aurinkosähköjärjestelmän nimellistehoon (W). Yksinkertaisuudestaan huolimatta, se on tehokkain tapa vertailla rahalle saatavaa vastinetta.

Jokainen koulutettu myyntiedustaja ja energia-asiantuntija osaa kyllä selittää miksi juuri heidän tarjoamansa palvelut ja parempi teknologia rationalisoi korkeamman hintatason. Edullinen nimellisteholtaan yli 5 kWp aurinkosähköjärjestelmä maksaa alle 1,6 €/W, mikäli järjestelmään ei sisälly akkujärjestelmää tai automatiikkaa. Vertailua tehdessä kannattaa huomioida hankintahinnan työn osuudesta saatava kotitalousvähennys tai aurinkosähköjärjestelmästä saatava investointituki. 

Myymme ja asennamme pääosin Half Cut PERC -yksikidepaneeleita monilta eri valmistajilta sekä kokomustana, että vain mustilla raameilla. Perinteisissä aurinkopaneeleissa on 60 tai 72 kennoa, kun taas Half Cut -paneeleissa niitä on 120 tai 144. Half-cut -mallissa aurinkokennot puolitetaan tarkan laserteknologian avulla. Kun perinteiseen yksimoduliseen kennoon osuu varjo, paneelin tuotto pienenee kokonaisuudessaan. Half Cut PERC -paneelissa tuotto pienenee vain puolikkaasta paneelista. Eli esimerkiksi, kun lumet alkavat sulamaan paneelien päältä; alemman kennon ollessa vielä lumen peitossa, yläosa tuottaa sähköä täydellä teholla. Myös monikidepaneelit ovat meiltä saatavilla. 

Vuonna 2023 toimitamme pääasiassa Growatt -inverttereitä, mutta kauttamme saatavilla myös mm. Froniuksen, SMA:n, Soliksen ja Huawein sekä monien muiden valmistajien invertterit, myös mikroinvertterit. Growatt New Energy on maailman suurimpia 3 kW-20 kW verkkoinverttereiden valmistaja ja mm. Tanskassa jo markkinajohtaja. Aurinkovoimaloiden käyttöönoton yhteydessä tuotannonseurantasovellus yhdistetään invertteriin, jolloin asiakas voi seurata voimalan tuotantoa ja tehoa reaaliajassa sovelluksen ja selaimen kautta puhelimelta/tabletilta/tietokoneelta. Sovellus tallentaa pilvipalvelimelle kaiken tuotannon, joten voit jälkeenpäin vertailla kuukausittaisia ja vuosittaisia tuottoeroja. Lyhyemmässä aikaikkunassa voit sovelluksen avulla tehokkaammin ohjata sähkönkulutusta tuotannon huippuhetkiin. Sovellus myös ilmoittaa virhetilat välittömästi käyttäjälle. 

Kiinnitysjärjestelmät ovat Suomessa valmistettuja, ja ne ovat valmistettu laadukkaista komponenteista, joten ne kestävät jäätymistä ja sulamista. Kiinnikkeitä on saatavilla mustina ja alumiinisina. Tasakatoille asennamme Orima Alfa -asennustelineet, ja maa-asennuksissa käytämme Orima Beeta maa-asennustelineitä.


 

TEKNISET TIEDOT

Alla tekniset esitteet suosituimmista tuotteistamme. Muut komponentit, kuten mökkijärjestelmät, kuormanohjausautomatiikka, akustot ja sähköautojen latauspisteet erikseen tarjouspyynnön kautta.

Pääkomponenttien esitteet:


 Growatt -tuotekatalogi  


 Astronergy 410 W Half Cut PERC -yksikidepaneeli  


 Astronergy 400 W 5s Half Cut PERC Täysmusta yksikidepaneeli 


 Longi HI-MO4 Mono 455 W 


 Longi HI-MO5 Mono 410 W Täymusta 


 Growatt MOD 3000-9000TL3-X -invertteri 


 Growatt MOD10-15KTL3-X 


 Growatt MOD15-25KTL3-X 


 Growatt MOD 3-10KTL3-XH -hybridinvertteri 


 Growatt On-Grid -akkujärjestelmä 


 Growatt THOR sähköauton latausasemat  


 Fronius Symo -invertteri 


 EuroPro -kiinnitysjärjestelmä  


 Orima asennustelineet  


 Orima maa-asennustelineet 


 Orima Smart säädettävä asennuskolmio 20-45° 

RAHOITUS


Aurinkosähköjärjestelmän hankinta on kauttamme mahdollista Osuuspankin rahoituksella
· Rahoitus 2 500–30 000 €.
· Joustava takaisinmaksuaika.
· Edullinen korko OP-prime + 6,95 %.
· Laskutuspalkkio 7 €/kk.
· Kuukausi korotonta ja kulutonta maksuaikaa.
· Voit maksaa koko luoton kerralla pois ilman lisäkuluja.
· Rahoituksen korot verovähennyskelpoisia asuntolainan tapaan, kun rahoitetaan oman vakituisen asunnon perusparannusta.
· Rahoitus kerryttää OP:n omistajajäsenille OP-bonuksia.
 kautta.


Kysy lisää rahoitusvaihtoehdoista >>